Heim

FRÅ IDÈ TIL

FERDIG

PRODUKT

OM

DESIGN SASKIA


Design Saskia er eit enkeltmannsføretak i Valdres som tilbyr grafiske tenester for

enkeltpersonar, lag / organisasjonar og mindre bedrifter.


Logo / Profilering / Trykksaker / Foto / Webdesign / Prospektkort

TRYKKSAK

Visittkort / Timekort / Folder / Brosjyre / Flyer / Plakatdesign / Program / Annonse / Etikettar / Magasin / Gåvekort / Meny / Roll-up / Reklameartiklar m.m.

Skanning (i moderate mengder) og tilrettelegging av fotografi 

LOGO

Logo / Identitet / Merkevarebygging

WEBDESIGN

Design Saskia tilbyr oppsett av "enkle" websider. Publiseringsverktøy er One.com.

Design Saskia hjelper deg gjerne med oppretting av facebookside for ditt lag eller organisasjon / bedrift.

PROSPEKTKORT

Ønsker du prospektkort med eige motiv for sal i di bedrift / ditt lag ? Eller kanskje eit personleg  julekort eller takkekort til deg sjølv eller firmaet ditt?

SISTE PROSJEKT

MEIR OM

DESIGN SASKIADesign Saskia blei oppretta i 2012 av Saskia Aleida Van Veen. Eg har lang erfaring frå sal og kundebehandling etter mange år i bankverksemd. Interessa for design og grafisk arbeid har eg hatt med meg i lang tid. Ved kurs og læring  leda dette mot etablering av Design Saskia.


Eg er også hobbyfotograf og set opp kort/prospektkort av eigne fotomotiv Desse korta kan du kjøpe på: Joker Heggenes.  - Fagernes Landhandel og Norli Fagernes sel òg eit utval av korta.


Alle motivkan også kjøpast direkte frå meg. Ta kontakt på e-post så ordnar eg sending.